Srovnání charakteristiky Pardubického a Jihočeského kraje

30. prosince 2010 v 23:15 | Michlík |  Zeměpis
U nás na gymnáziu máme v čtyřleté sekci zeměpis pouze 1. a 2. ročník, pokud si dál kvůli maturitě nezvolíme seminář. Dotace 2 vyučovacích hodin za týden nestačí k probrání některých věcí. Proto nám naše profesorka zadala na konci 2. ročníku samostatnou domácí práci na kraje České Republiky. Jeden jsme si vylosovali a druhý jsme si mohli vybrat. Zadáním bylo porovnat.

Přírodní podmínky
Geomorfologicky patří Pardubický kraj do krkonošsko - jesenické subprovincie, zatímco Jihočeský kraj se nachází v subprovincii šumavské, což ovlivňuje jejich přírodní podmínky a krajinný typ. Pro krkonošsko - jesenickou subprovincii jsou typická ledovcová jezera na polské straně jako pozůstatek zalednění Krkonoš v době pleistocénu. V šumavské subprovincii se můžeme setkat kromě jezer ledovcového původu i s množstvím rašelinišť (slatí).

Oba kraje patří do povodí řeky Labe. Dominantní řekou jižních Čech je však řeka Vltava a je to typická rybníkářská oblast už od středověku. Pardubický kraj má pestřejší skladbu půdních typů, má více nivních půd a můžeme zde také naleznout i hnědozemě, na rozdíl od kraje jihočeského.

Krajinný ráz jižních Čech je určen řadou rybníků, menších polí, luk, lesů a malých vesnic nacházejících se mnohdy velmi blízko sobě. Jih území pokrývají zalesněné hornatiny a vrchoviny Šumavy a Novohradských hor s mírnými svahy. Lesy jsou tvořeny hlavně smrkovou monokulturou. Sever a severovýchod tvoří členitější pahorkatiny a vrchoviny.

Pestrost Pardubického kraje je ovlivněna Labem, jehož úrodné nížiny se zvedají do severovýchodního hornatého pohoří tvořícího třetí nejvyšší pohoří v Česku, Králický Sněžník (1424 m. n. m.) s vrcholovou částí nad úrovní lesa. Tento kraj se také může pochlubit vyšším ročním úhrnem srážek a chladnějšími lednovými teplotami.

Demografie
Více obyvatel žije v Jihočeském kraji ale vzhledem k větší rozloze a historickým souvislostem (odsuny obyvatel za II. sv. v., železná opona), hospodářským (malá surovinová základna) má menší hustotu zalidnění. Je zde také menší podíl městského obyvatelstva, zato s větší hustou sídel hlavně menšího typu. Oproti Pardubickému kraji může návštěvník slyšet kromě nářečí českého i podkrkonošské. Také lidé se zde hlásí větším procentem k víře. Jsou více aktivnější při tvoření národního HDP, což je možná ovlivněno i menší mírou nezaměstnanost, vyšší průměrnou mzdou a přirozeným přírůstkem.

Větší hustota zalidnění Pardubického kraje, i přes malý počet obyvatel, je způsobena nejmenší rozlohou ze všech krajů v ČR. Proto zde nalézáme i více větších sídel či sídel středního typu.

Hospodářství
Energeticky se Jihočeský kraj spoléhá na jadernou elektrárnu Temelín
a vodní Lipno, Kořensko a Hněvkovice. V průmyslu se od Pardubického kraje odlišuje papírenským a dřevozpracujícím odvětvím (Větřní) a výrobou plastických hmot (České Budějovice). Také větší podíl obyvatel je zaměstnán ve službách spojených s cestovním ruchem a v zemědělské výrobě. V zemědělství se liší pěstováním pícnin, intenzivní živočišnou výrobou a chovem ryb. I přesto, že je stejně jako Pardubický kraj chudý na nerostné suroviny, se zde těží na Třeboňsku štěrkopísky a rašelina. Kraj má také největší náklady na vytvoření
technické infrastruktury, kvůli většímu počtu sídel a malému počtu uživatelů v nich.

Energeticky se Pardubický kraj spoléhá spíše na tepelně elektrárny ve Chvaleticích a v Opatovicích zásobené hnědým uhlím ze severočeské pánve. V průmyslu se odlišuje elektrotechnikou v Lanškrouně, sklářstvím v Litomyšli a chemií a zpracováním ropy v Pardubicích, díky dopravě po Labi. Více než polovina obyvatel je zaměstnána v průmyslu, což zapříčinilo větší velikost sídel.
V zemědělství se využívá úrodných nížin mimo jiné i k pěstování teplomilného ovoce. V živočišné výrobě je velký podíl chovu drůbeže. Celosvětově je kraj známý chovem koní v Kladrubech. Těží se zde kamenivo na Skutečsku a vápenec v Prachovicích. Co se týče dopravní infrastruktury má kraj potíže s napojením na kapacitní silniční síť a s její zastaralostí.

Turistika
Oba kraje jsou pro návštěvníky zajímavé svými kulturněhistorickými památkami.  V Pardubickém kraji za návštěvu stojí například historické městské jádro Pardubic a litomyšlský zámecký areál, zařazený do seznamu UNESCO. Pro milovníky přírody jsou tu Orlické hory s Podorlickem, Králický Sněžník a Železné hory.

Jihočeský kraj svým návštěvníkům nabízí celou řadu zámků (např. Hluboká), hradů (např. Český Krumlov se svými pověstnými medvědy) a historická jádra svých měst (např. čtvercové náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích). Pro přírodní turistiku jsou významné NP Šumava
a CHKO Třeboňsko.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama